Maatschappelijk Financieren
Menu

Vragen? Stel ze tijdens onze webinars.

Onderzoek toont aan dat de gemiddelde sportaccommodatie zo'n 40 tot 50 jaar oud is. Dat leidt tot een jaarlijkse investeringsbehoefte van zo'n 600 miljoen. Financieringen zijn dus hard nodig, maar niet eenvoudig te verkrijgen. Veel sportverenigingen en maatschappelijke stichtingen vragen ons dan ook: 'Hoe realiseren we onze plannen?'

Het webinar Financiering van sportaccommodaties heeft als ondertitel Er is meer mogelijk dan je denkt. 'Dat is vast een fijne binnenkomer', zegt Rein van Maatschappelijk Financieren lachend. 'Het is ook echt zo... Bij het opstellen van een financieringsplan kijken we naar meerdere onderdelen,' zegt Rein. 'Eigen middelen, leningen en subsidies. Ook de exploitatie komt aan bod. Voor het seminar is geen voorkennis vereist.'

'De webinars die we eerder organiseerden zaten snel vol. Blijkbaar leven er veel vragen.'

'We verwachten aanmeldingen van penningmeesters verbonden aan een sportclub, maar ook bestuursleden van multiculturele centra waarbij de vragen zowel klein als omvangrijk kunnen zijn', zegt Rein. Aan de hand van een recente casus behandelen we diverse vragen. Ook is er ruimte voor een Q&A om zoveel mogelijk vragen die er leven te beantwoorden.'

Data | 16 en 23 november 2023
Tijd | 19.30 u tot 21.00 u (inloggen vanaf 19.15 u)


Reserveren doe je via info@maatschappelijk-financieren.nl.
Geef ons je naam, je organisatie en het emailadres waarmee je deelneemt door en we plaatsen je op de deelnemerslijst.

Meer vragen?

Bel en vertel waarmee we je kunnen helpen.

06 249 481 44