Maatschappelijk Financieren
Menu

In welk maatschappelijk vastgoed investeer je wel/niet als gemeente?

De fusiegemeente Altena heeft veel maatschappelijk vastgoed. Dat vraagt om helder beleid. Wim van MF gaat ze daarbij helpen. Hoe hij dat doet, lees je hier. Eén ding verklapt hij vast: 'Wat ik in het groot doe voor gemeenten, kunnen stichtingen en (sport)verenigingen zelf ook, maar dan in het klein.'

Op 1 januari 2019 is de gemeente Altena ontstaan na het samengaan van drie gemeenten: Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Het totale gebied heeft 21 dorpskernen en alles bij elkaar veel maatschappelijk vastgoed. De gemeente vraagt zich af: Waar is wel en geen behoefte aan? Wat moeten we verduurzamen, onderhouden en renoveren? Waarvoor moeten we reserveren, nu en in de komende decennia? Wat levert het op, zowel financieel als maatschappelijk? Hoe gaan we het beheer en de exploitatie organiseren?

Afstoten, behouden of subsidiëren?
'Zo zijn er nog veel meer vragen', zegt Wim van Rijswijk. 'Deze maand ben ik als intern adviseur gestart bij de gemeente Altena. De eerste stap is het inventariseren van al het maatschappelijk vastgoed. Volgende stap is kijken naar de bezetting en de kosten. Al mijn bevindingen verwerk ik in een gedetailleerd plan, inclusief berekeningen voor onderhoud, beheer en exploitatie. Op basis van mijn plan en adviezen kan de gemeente het vastgoedbeleid verder verbeteren. Wat ga je afstoten, behouden en subsidiëren? Uiteraard kijk je dan ook naar de maatschappelijke wensen, wetten, verordeningen en financiële haalbaarheid.'

Betere verdeling van middelen
'Het uiteindelijke doel', vervolgt Wim, 'is een betere verdeling van middelen. Wat je wilt is dat aanbod en voorzieningen goed op elkaar aansluiten. MF brengt dat op grote schaal in kaart, voor gemeenten. Maar stichtingen en verenigingen kunnen dat ook zelf, op kleinere schaal, door een koepelorganisatie te vormen van sport- en culturele verenigingen. Ze staan dan juridisch sterker. Wat ik zie, is dat stichtingen en verenigingen die zich goed organiseren meer voor elkaar krijgen. Ook nieuwe initiatieven worden dan haalbaarder. Denk aan een sportpark met service verhogende voorzieningen, zoals een BSO, een praktijk voor fysiotherapie én recreatieve faciliteiten voor senioren.'

Heb je vragen over het vormen van een koepelorganisatie? Mail Wim.

Meer vragen?

Bel en vertel waarmee we je kunnen helpen.

06 249 481 44