Maatschappelijk Financieren
Menu

Risico heb je, zekerheid kun je inbouwen.

MF werkt ruim 10 jaar samen met bouwbedrijf Vaessen. Beide bedrijven hebben hart voor hetzelfde: maatschappelijk vastgoed. Een dubbelinterview met Erik Staps en Jeroen Geurts over wat houvast biedt in de huidige markt.

Zekerheid 1: Transparantie is goed voor de nachtrust
'Nederlandse gemeenten zijn vaak de opdrachtgever van maatschappelijk vastgoed', zegt Erik Staps - directeur bij Vaessen. 'Het risico voor hogere kosten komt dan ook veelal bij gemeenten te liggen. Om te voorkomen dat gemeenteraden steeds de portomonnaie moeten trekken, sturen ze aan op een prijs-vast-garantie. In de huidige markt is die zekerheid er niet en dat kan voor onrust zorgen. Vaak is het terugtrekken van een project voor de gemeente geen optie en uitstellen ook niet, want dan is de kans op prijsstijgingen nog groter. Door in gesprek te gaan met de gemeente is het vaak wel mogelijk om 50 of 60% vast te zetten, omdat in werkelijkheid het risico over dat deel helemaal niet groot blijkt te zijn. Over de overige 50 of 40% kun je samen verdere afspraken maken.'

Zekerheid 2: Iedereen is afhankelijk van elkaar
'In de markt zien we een cultuuromslag. Van op je strepen staan naar meer begrip', vertelt Jeroen Geurts - expert in maatschappelijk vastgoed. 'Het is niet de schuld van de aannemer of de leverancier, maar het gevolg van de Corona- en de energiecrisis. Om de schade te beperken en de continuïteit in de bouw te bevorderen, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de intentieverklaring Samen bouwen in onzekere tijden opgesteld. Met die verklaring in het achterhoofd, voer je heel andere gesprekken. Waar zijn we allemaal vanuit gegaan? Wat is vandaag het verschil (en morgen?) en hoe gaan we daar billik mee om?'

Zekerheid 3: Wie slim inkoopt, kan veel besparen
'Juist omdat je om veel prijsstigingen niet heen kunt, is het verstandig om eerder gemaakte keuzes te herzien', adviseert Erik. 'Kijk opnieuw naar het bouwontwerp en de benodigde materialen. Als de houtprijs verdubbelt, kun je dan geen ander materiaal gebruiken? Als dat niet kan, wanneer is het dan wijs om in te kopen? De materialen tijdelijk opslaan kan goedkoper zijn, dan wachten en de prijzen verder zien oplopen.'

Wie zijn Wim, Rein en Bram van MF?

Meer vragen?

Bel en vertel waarmee we je kunnen helpen.

06 249 481 44