Maatschappelijk Financieren
Menu
 • opdrachtgever
  Stichting Hospice Altena
 • rente
  3.9%
 • status
  Lopend
 • lening
  € 1,5 miljoen

Steun gemeente van groot belang voor komst hospice Altena

Uitdaging

In de regio Altena is een financiering nodig van €3,25 miljoen voor de realisatie van een hospice. De steun van de lokale samenleving is heel groot. Van het benodigde bedrag haalt Stichting Hospice Altena zelf €1,75 miljoen op door obligatieleningen, landelijke fondsen en donaties. Maar waar komt de andere €1,5 miljoen vandaan?

Oplossing

De gemeente Altena draagt dit maatschappelijke project een warm hart toe. MF stelt voor om een gemeentegarantie aan te vragen, zodat een lening bij de BNG kan worden gesloten. Hiermee wordt de resterende €1,5 miljoen gedekt. Eind april 2023 besloot de gemeenteraad positief over het afgeven van de gemeentelijke garantie. Daarmee komt de realisatie van het hospice heel dichtbij: de stichting kan nu starten met het aanvragen van de bouwvergunning.

Zie ook dit artikel over het hospice

Naar Zorg

Meer vragen?

Bel en vertel waarmee we je kunnen helpen.

06 249 481 44