Maatschappelijk Financieren
Menu
 • opdrachtgever
  NV Sportinrichtingen Nieuwegein
 • rente
  3.2%
 • status
  Afgerond
 • lening
  € 50.000.000

Na stijgende lasten weer in rustig vaarwater Nieuwegein

Uitdaging

Voor het renoveren van Merwestein was zo'n €50 miljoen nodig. De gemeente had geen geld voor een investeringssubsidie en dus sloeg de twijfel toe. Is het wel haalbaar en verstandig om nu zoveel geld in dit gemeentelijk sportbedrijf te investeren? Zo ja, hoe snel kunnen we dan zo'n grote financiering sluiten? De rentelasten stijgen namelijk in rap tempo. Als we wachten, zijn we dan niet beter af?

'Een rentestijging van 0,1% betekende een extra rentelast van €50.000 per jaar.'

Oplossing

De herontwikkeling stond pas gepland over 10 jaar. Door hem naar voren te halen, sloegen we twee vligen in één klap:

 1. Besparing op de grote onderhoudslasten van de komende 10 jaar van het oude complex.
 2. Duurzame investeringen maken het sportbedrijf minder afhankelijk van de grillen van de energiemarkt.


Onze financiële businesscase, inclusief uitgebreide risicoanalyse, maakte het voor iedereen duidelijk dat dit ambitieuze plan realistisch was. We hebben nauw samengewerkt met de gemeente Nieuwegein om dit grote project door de politieke besluitvorming te loodsen. Na groen licht van de gemeenteraad startte een intensieve samenwerking met de bank. De grote omvang van de lening vereiste de goedkeuring van diverse fiatteringscommissies bij de bank. De goede documentatie van de gehele financieringsaanvraag zorgde er mede voor dat de goedkeuring bij de bank binnen twee weken rond was. Heel belangrijk in de stijgende rentemarkt.

Naar Sport

Meer vragen?

Bel en vertel waarmee we je kunnen helpen.

06 249 481 44