Maatschappelijk Financieren
Menu

Vragen? Stel ze tijdens onze webinars.

Onderzoek toont aan dat de gemiddelde sportaccommodatie zo'n 40 tot 50 jaar oud is. Dat leidt tot een jaarlijkse investeringsbehoefte van zo'n 600 miljoen. Financieringen zijn dus hard nodig, maar niet eenvoudig te verkrijgen. Veel sportverenigingen en maatschappelijke stichtingen vragen ons dan ook: 'Hoe realiseren we onze plannen?'

Het webinar Financiering van sportaccommodaties heeft als ondertitel Er is meer mogelijk dan je denkt. 'Dat is vast een fijne binnenkomer', zegt Rein van Maatschappelijk Financieren lachend. 'Het is ook echt zo... Bij het opstellen van een financieringsplan kijken we naar meerdere onderdelen,' zegt Rein. 'Eigen middelen, leningen en subsidies. Ben Moonen van Sportsubsidie.nl is expert op het gebied van fondsen en subsidies in de sportsector. Daarom geven we dit webinar samen. Ben: 'Van welke regelingen kunnen we gebruikmaken? Wat komt er allemaal kijken bij het indienen van een subsidieaanvraag? Dat zijn veelgehoorde vragen die ook aan bod komen in het webinar. Net als de BOSA die nu actueel is vanwege recente veranderingen.'

'Het eerste webinar op 27 januari is vol. Op 3 en 10 februari zijn nog enkele plaatsen.'

'Om deel te nemen heb je geen voorkennis nodig,' zegt Rein. 'We verwachten aanmeldingen van penningmeesters verbonden aan een sportclub, maar ook bestuursleden van multiculturele centra waarbij de vragen zowel klein als omvangrijk kunnen zijn. Aan de hand van een recente casus behandelen we diverse vragen. Ook is er ruimte voor een Q&A om zoveel mogelijk vragen die er leven, te beantwoorden.'

Data | 3 en 10 februari 2022
Tijd | 19.30 u tot 21.00 u (inloggen vanaf 19.15 u)


Reserveren doe je via info@maatschappelijk-financieren.nl.
Geef ons je naam, je organisatie en het emailadres waarmee je deelneemt door en we plaatsen je op de deelnemerslijst.

Meer vragen?

Bel en vertel waarmee we je kunnen helpen.

06 118 673 38