Het team achter Maatschappelijk Financieren

Wij stellen ons graag aan u voor

Bram Heijnsbroek

Bram Heijnsbroek, getrouwd met Annemieke en vader van Milan. Een Bredanaar met oog voor mogelijkheden en krachtig in het voeren van de dialoog over hetgeen waar het echt over gaat. Als bedrijfskundige ben ik sterk in het zien van kansen buiten gebaande paden en het leggen van verbindingen. Daarnaast al bijna twintig jaar actief met financieringsstructuren voor vastgoedprojecten, waarbij mijn focus ligt op de publieke sector. Een sector die meerwaarde biedt voor mensen die het nodig hebben!

 

Drs Rein Raaijmakers

Structureert financieringen voor maatschappelijke instellingen. Begeleidt (gemeentelijke) organisaties bij het financieren van voorzieningen en vastgoed in de sectoren zorg, sport onderwijs, cultuur en sociale woningbouw. Werft en selecteert kandidaat-kredietverleners binnen de bancaire sector, waaronder handelsbanken, sectorbanken en de ideële banken. Introduceert institutionele beleggers uit de geld- en kapitaalmarkt aan maatschappelijke instellingen en gemeenten. Stelt meer jarenprognoses (MJP) op voor financieringsaanvragen. Initieert samenwerking tussen kredietverleners en instellingen voor (on)geborgde leningen, beoordeelt financieringsvoorstellen en coördineert daarvoor de werkzaamheden en de inzet van intermediairs die optreden namens de geld- en kapitaalmarkt en fondsen. Studeerde economie (Erasmus Universiteit Rotterdam). Was voorheen werkzaam binnen het bank en kredietwezen en daarna verantwoordelijk voor het structureren en beheren van fondsen.

Wim van Rijswijk

Begeleidt de financiering van publiekmaatschappelijke voorzieningen. Ontwerpt financiële hoofdstructuren voor maatschappelijke voorzieningen. Stelt hiervoor raadsvoordrachten op en ontwerpteksten voor politici. Initieert publiek-private samenwerkingen voor de uitvoering van overheidstaken en bewaakt het karakter van zakelijke relaties in de uitvoering. Begeleidt besluitvormingsprocessen voor het financieren, het beheren en het exploiteren van publieke initiatieven. Adviseert overheidsinstellingen over eigendomsverhoudingen en verduidelijkt de werkingssfeer van de wetgeving daarover. Is gastdocent en verzorgt lezingen over onder meer privatiseringen, rechtsvormen en rechtsbetrekkingen. Was betrokken bij het onderzoek door de Raad van Financiële verhoudingen (adviesraad van de regering), over de publieke bekostiging van maatschappelijke initiatieven (nov. 2014). Studeerde wiskunde (Groningen).