Maatschappelijk financieren® doet meer dan geld verstrekken. Wie dragen wat bij? Elke maand wordt de financiering van bijzondere maatschappelijke projecten toegelicht, zoals de financiering van een Alkmaar Sport.

Het is wellicht onbekend dat het voor gemeenten kosten effectiever is om sportvoorzieningen (vastgoed) over te hevelen aan organisaties die de exploitatie verzorgen. Dat overhevelen van vastgoed is de omgekeerde beweging toen diezelfde overheid in de jaren 60- 70 van de vorige eeuw sportvoorzieningen in eigen beheer ging ontwikkelen en exploiteren. Dat waren politieke argumenten om een onrechtvaardige verschillen in de prijs voor sportdeelname te voorkomen. Momenteel is de prijs voor sportdeelname acceptabel en kan de overheid zich toeleggen op het beschermen van deze sportvoorzieningen tegen onbedoelde verkoop en het subsidiëren van activiteiten die niet economisch haalbaar zijn.

Alkmaar Sport heeft Maatschappelijk Financieren® gevraagd een verkennend onderzoek door te voeren naar de mogelijkheid om het eigendom van alle sportvoorzieningen van de gemeente Alkmaar over te nemen. Het gaat hier om een breed scala aan sportvoorzieningen voor zowel binnen (onder meer de wielerbaan, schaatsbaan en sporthallen) als buiten (onder meer voetbal- en hockeyvelden). Het eerste verkennend onderzoek is zowel door Alkmaar Sport als de gemeente Alkmaar positief ontvangen, vanwege de financieel gunstige effecten.

Alkmaar lijkt hiermee een eerste belangrijke stap te nemen naar een financieel stabieler sportbeleid, waar de inwoners profijt van hebben. Want door het vastgoed en de exploitatie over te dragen aan het sportbedrijf (exploitant) krijgt de overheid een andere rol. Dat is een beleidsmatige om sport onafhankelijker te maken overheidsgeld.

Comments are closed.