Maatschappelijk financieren® is meer dan geld verstrekken. Elke maand geven wij voorbeelden van bijzondere maatschappelijke projecten die voor maatschappelijk financieren in aanmerking kunnen komen.

Maatschappelijk Financieren heeft een oriënterend gesprek gehad met Stichting WasteWorld over het concept van een infotainment themepark WasteWorld. Het achterliggende verhaal gaat over  opa die zijn hele leven al op een landgoed woont en van alles bewaart. Waarom iets weggooien als je het ooit nog kunt gebruiken? Opa wil dat WasteWorld dé verbindende factor wordt voor alles en iedereen die begaan is met een schonere wereld. In WasteWorld staan FUN, EDUCATIE en INNOVATIE centraal.

Omdat beide partijen kansen zien voor maatschappelijk financiering, neemt de stichting contact op als het businessplan concreet is. Samen gaan we dan onderzoeken  wat de mogelijkheden zijn voor het benaderen van kandidaat kredietverleners die een financieel duwtje in de rug willen geven bij de start van het themapark WasteWorld. Hierdoor zal de regio Tilburg meer toeristen trekken, werkgelegenheid creëren en het bedrijfsleven verbinden.

Comments are closed.